Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

In het onderstaande overzicht kunt u de verschillende uitvaartverzekeirngen gemakkelijk met elkaar vergelijken. Door een selectie te maken op basis van uw persoonlijke wensen, bijvoorbeeld het maximale verzekerde bedrag, kunt u direct de laagste premie berekenen. Voor een berekening op maat dient u de exacte gegevens op de website van de uitvaartverzekeraar in te voeren. Door op de knop ‘Premie berekenen’ te klikken, zult u direct worden doorverwezen naar de website van de gekozen uitvaartverzekeraar.

Monuta
Vanaf € 5,24 P/maand
Monuta uitvaartverzekering
Verzekerd voor €7.000
Kinderen gratis meeverzekerd tot 18e levensjaar
Geen winstdeling
Premiebetaling tot overlijden
€4800 kapitaal, €2200 natura
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige,
meetdatum 11-01-2023
DELA Uitvaartplan
Vanaf €5,04 P/maand
DELA uitvaartverzekering
Verzekerd voor €7.000
Kinderen mee te verzekeren
Winstdeling
Premiebetaling tot overlijden
€6200 natura, €800 kapitaal
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige, meetdatum 11-01-2023
 
Ardanta
Vanaf €6,88 P/maand
Ardanta uitvaartverzekering
Verzekerd voor €7.000
Kinderen gratis meeverzekerd tot 18e levensjaar
Premiebetaling tot 85e levensjaar
Winstdeling
€7000 kapitaal
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige, meetdatum 11-01-2023
 
PC Uitvaart
Vanaf €6,88 P/maand
PC uitvaartverzekering
Verzekerd voor €7.000
Onbekend of kinderen zijn meeverzekerd
Geen winstdeling
Premiebetaling tot 80e levensjaar
€7000 kapitaal
Eenvoudige medische acceptatie
 
*Premie voor een 18-jarige, meetdatum 11-01-2023
 

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is niet iets wat u vaak doet, normaal gesproken sluit men namelijk maar één uitvaarverzekering af. Het is des te belangrijker om voor het afsluiten van uw uitvaartverzekering de verschillende aanbieders goed te vergelijken, zodat u een goed beeld heeft van de uitvaartverzekering die het beste bij uw situatie past. Naast het vergelijken op kwaliteit is het natuurlijk ook van belang dat de maandelijkse premie zo laag mogelijk is, tenslotte kunt u op die manier over de gehele looptijd van de verzekering een aanzienlijk bedrag besparen.

In het bovenstaande overzicht kunt u de bekendste Nederlandse uitvaartverzekeraars gemakkelijk met elkaar vergelijken. Door op de knop ‘Premie berekenen’ te klikken, wordt u direct doorverwezen naar de website van de uitvaartverzekeraar. U kunt hier binnen enkele stappen de voor u geldende maandelijkse premie berekenen.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

De maandelijks te betalen premie is van een aantal dingen afhankelijk. Normaal gesproken houdt een uitvaartverzekeraar onder andere met de volgende zaken rekening:
• De leeftijd van de verzekerde op het moment van afsluiten
• De gezondheidssituatie van de verzekerde
• Het gewenste dekkingsbedrag
• De soort uitvaartverzekering (bijvoorbeeld een natura verzekering of een kapitaalverzekering)
• Of kinderen wel of niet zijn meeverzekerd
• Tot welke leeftijd de verzekerde premie wilt blijven betalen
Tijdens het berekenen van de premie voor uw uitvaartverzekering, zullen er een aantal vragen worden gesteld. Met de antwoorden op deze vragen zal de uitvaartverzekeraar een offerte op maat maken.

Als u de verschillende premies in het overzicht met elkaar vergelijkt, dan zal het u opvallen dat de bedrag redelijk dicht bij elkaar liggen. Het is daarbij van belang om uzelf te realiseren dat een klein verschil in de maandelijkse premie over de gehele looptijd een aanzienlijk bedrag kan schelen. Een verschil van €0,50 in de maandelijkse premie kan over een looptijd van 60 jaar €360,- schelen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering een goede vergelijking uit te voeren.

Door de verschillende verzekeringsvormen en de verschillen tussen uitvaartverzekeraars, is het natuurlijk niet heel raar dat u niet meer precies weet wat voor u de beste uitvaartverzekering is. Toch is het bij het vergelijken van uitvaartverzekeringen op de juiste dingen te letten, tenslotte is de uitvaartverzekering één van de verzekeringen met een lange looptijd.

Bij het vergelijken van uitvaartverzekeringen is het van belang om niet alleen te letten op de te betalen maandelijkse premie. Natuurlijk is het belangrijk dat u niet te veel premie betaalt voor de uitvaartverzekering, maar anderzijds wilt u er natuurlijk wel op aan kunnen dat de verzekering volledig op uw wensen aansluit. Door tijdens het vergelijken goed op de verschillende facetten te letten, zorgt u ervoor dat écht alles voor uw uitvaart goed is geregeld. Het zelf vergelijken van uitvaartverzekeringen kan erg lastig zijn. Dit heeft ermee te maken dat er ogenschijnlijk geen verschil lijkt te zitten tussen verschillende verzekeraars of verschillende verzekeringsvormen, terwijl de verschillen uiteindelijk toch aanzienlijk blijken te zijn. Zelfs als je denkt twee volledig identieke uitvaartverzekeringen bij verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken, zijn er vaak nog steeds verschillen. Door gebruik te maken van onze website voor het vergelijken van uw uitvaartverzekering, weet u in ieder geval zeker dat de verzekeringen op een zo goed mogelijke manier met elkaar worden vergelijken.

Mocht u er toch voor kiezen om zelf onderzoek te doen naar de laagste premies in combinatie met de beste dekking, dan is het in ieder geval van belang om op een aantal zaken te letten. Bij het vergelijken van uitvaartverzekeringen zijn de volgende drie factoren belangrijk:

1. De dekkingsgraad van de uitvaartverzekering

Bij het vergelijken van uitvaartverzekering is het natuurlijk allereerst van belang dat u verzekeringen met dezelfde dekkingsgraad met elkaar vergelijkt. Het kan per verzekeraar verschillende welke zaken worden gedekt onder een uitvaartverzekering. Ook als de verzekeringsvorm hetzelfde is, kan de verzekeraar zelf beslissen welke zaken wel of niet worden vergoed. Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering is het daarom altijd aan te raden om de verzekeringspolis goed door te nemen. Er zijn verschillende uitvaartverzekeraars die een relatief ruime dekking hebben, waarbij bijvoorbeeld ook een ongevallenvergoeding of rechtsbijstanddekking zijn opgenomen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze dekkingen standaard in een uitvaartverzekering zijn inbegrepen. Wanneer u dergelijke verzekeringen met elkaar vergelijkt, dan zou u eigenlijk ook de losse kosten van rechtsbijstanddekking of ongevallenvergoeding in uw vergelijking moeten opnemen.

2. Indexatie van de uitvaartverzekering

Een ander belangrijk aspect bij het vergelijken van uitvaartverzekering is of er wel of geen indexatie wordt toegepast bij de uitvaartverzekering. Op het moment dat een verzekeraar indexatie toepast, dan betekent het dat een dergelijke uitvaartverzekering als ‘waardevast’ kan worden gezien. Het bedrag waarvoor u bent verzekerd stijgt in dit geval mee met de inflatie. Natuurlijk is het belangrijk om een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten. Op het moment dat u nu een uitvaartverzekering met een dekking tot €10.000 zonder indexatie afsluit, dan is de kans groot dat het verzekerde bedrag op het moment van overlijden theoretisch gezien nog maar de helft is. Dat heeft ermee te maken dat de kosten van een uitvaart door inflatie gedurende de jaren steeds verder zullen stijgen. Een uitvaart over enkele tientallen jaren is dus een stuk duurder dan een uitvaart op het moment van afsluiten. Juist omdat een uitvaartverzekering een lange looptijd heeft, is het van belang om met de inflatie rekening te houden.

3. Aanpasbaarheid van de uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering wordt meestal afgesloten op het moment dat iemand nog heel jong is, tenslotte is dan de premie ook het laagst. Het is natuurlijk niet meer dan logisch dat iemand op een dergelijke jonge leeftijd nog geen goed beeld heeft van zijn of haar uitvaartwensen. Het is daarom van groot belang dat uw uitvaart voor een groot deel nog aanpasbaar is. Het aanpassen van uw uitvaart na het afsluiten is niet bij elke verzekeraar even gemakkelijk. Om erachter te komen of een bepaalde uitvaartverzekering aanpasbaar is en hoeverre de verzekeraar flexibel is met het regelmatig aanpassen van de verzekering, kunt u het best de verzekeringspolis raadplegen. Daarnaast kunnen verzekeraars u ook altijd informeren op basis van uw persoonlijke situatie. Bij de meeste uitvaartverzekeraars is het mogelijk om later uw verzekering nog aan te passen, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Let er wel op dat een aanpassing in uw uitvaartverzekering in sommige gevallen voor een hogere premie kan gaan zorgen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen op het moment dat u er later voor kiest om het dekkingsbedrag te hoog. Ook kan dit gebeuren als u later beslist om een kapitaalverzekering om te zetten in een naturaverzekering. Vraag vooraf altijd aan uw verzekeringsmaatschappij wat het verschil in premie zal zijn.

Het is u wellicht al opgevallen dat er verschillende soorten uitvaartverzekeringen zijn. In totaal kunt u in Nederland vier verschillende soorten uitvaartverzekeringen afsluiten, te weten een kapitaalverzekering, een naturaverzekering, een natura sommenverzekering en een combinatieverzekering.

De kapitaalverzekering

Een van de bekendste vormen van de uitvaartverzekering is de kapitaalverzekering. Met de kapitaalverzekering bent u verzekerd voor een specifiek dekkingsbedrag. Na overlijden wordt die bedrag overgemaakt aan de nabestaanden, die daar vervolgens de uitvaart mee kunnen financiëren. Vanuit de verzekeringsmaatschappij is er slechts beperkt toezicht op wat er met het geld gebeurt nadat het uitgekeerd is aan de nabestaanden. Theoretisch gezien kan het verzekerde bedrag dus ook aan andere zaken dan de uitvaart worden besteed.

Het grootste voordeel van de kapitaalverzekering is de vrijheid die de nabestaanden hebben bij het regelen van de uitvaart. De nabestaanden zijn verder niet gebonden aan regels, die bij andere verzekeringsvormen wel van kracht zijn. Het nadeel van de kapitaalverzekering is dat nabestaanden worden belast met het regelen van de uitvaart en het regelen van de financiering rondom de uitvaart. Lang niet alle nabestaanden zitten op deze taak te wachten op het moment dat één van hun dierbaren overlijdt. Daarnaast zijn nabestaanden ook niet altijd in staat om een uitvaart de organiseren met een vooraf vastgesteld budget. Een uitvaart is meestal een kostbare aangelegenheid, waarbij het essentieel is om binnen het budget bepaalde zake nte regelen.
De kapitaalverzekering werkt met een zogenoemde ‘indexatie’. Dat betekent dat het verzekerde bedrag bij een kapitaalverzekering elk jaar of elke twee jaar met een bepaald percentage zal stijgen. Dit zorgt ervoor dat er ook binnen de kapitaalverzekering rekening wordt gehouden met de stijgende prijzen van een uitvaart.

De naturaverzekering

Een andere bekende verzekeringsvorm is de naturaverzekering. Het belangrijkste kenmerk van een naturaverzekering is dat het verzekerde bedrag uiteindelijk niet in de vorm van kapitaal zal worden uitbetaald aan de nabestaanden. In het geval van een naturaverzekering is de uitvaartverzekeraar uiteindelijk verantwoordelijk voor het organiseren van de uitvaart. Bij de naturaverzekering wordt het verzekerde bedrag dus uitbetaald in natura, waar onder andere de diensten van de verzekeringsmaatschappij onder vallen. Natuurlijk betekent het feit dat de verzekeraar de uitvaart regelt niet direct dat de nabestaanden geen inspraak hebben bij het organiseren van de uitvaart. Juist bij een naturaverzekering wordt er actief geluisterd naar de wensen van de nabestaanden. Een naturaverzekering biedt de verzekerde ook de mogelijkheid om vooraf de wensen duidelijk te maken aan de verzekeraar, zodat de uitvaart uiteindelijk ook echt is zoals de verzekerde voor ogen had.

Wat er allemaal onder een naturaverzekering valt is afhankelijk van de verzekeraar. Het is dan ook aan te raden om altijd de polis van de verzekeraar te raadplegen voor het afsluiten van de uitvaartverzekering. De standaard zaken als de kist, de uitvaartruimte, bloemen en catering zijn vaak bij een naturaverzekering inbegrepen. Natuurlijk is het ook afhankelijk van de hoogte van het bedrag waarvoor u verzekerd wilt zijn wat er wel en niet is inbegrepen in de verzekering.

Het grootste voordeel van de naturaverzekering is dat uw nabestaanden niet worden belast met de (soms) moeilijke taak van het organiseren van een uitvaart. Niet alle nabestaanden zitten erop te wachten om zelfstandig een uitvaart te organiseren; vaak is de hulp van een expert welkom. Met de naturaverzekering zijn uw nabestanden verzekerd van goede begeleiding door de uitvaartverzekeraar. Natuurlijk brengt een dergelijke verzekering wel meer beperkingen met zich mee dan een kapitaalverzekering. De keuze is vaak beperkt tot de diensten die de uitvaartverzekeraar kan bieden, eventuele aanvullende diensten zullen dan ook vaak extra kosten met zich meebrengen.

De combinatieverzekering

Als u het lastig vindt om te kiezen tussen een kapitaal- of naturaverzekering, dan kan het voor u wellicht interessant zijn om de combinatieverzekering af te sluiten. Bij de combinatieverzekering zal één deel van de uitbetaling in natura zijn en één deel in de vorm van kapitaal. Naast de goede begeleiding van een uitvaartverzekeraar, kunnen uw nabestaanden dan ook vertrouwen op beslissingsvrijheid. Het uitgekeerde kapitaal is namelijk vrij besteedbaar door uw nabestaanden. Bij de combinatieverzekering is het wel vaak zo dat een groot gedeelte zal worden uitgekeerd in de vorm van natura (diensten van de uitvaartverzekeraar) en slechts een beperkt gedeelte in de vorm van kapitaal.

De natura sommenverzekering

De laatste verzekeringsvorm die we in Nederland hebben op het gebied van uitvaartverzekeringen is de natura sommenverzekering. De natura sommenverzekering is vergelijkbaar met de kapitaalverzekering; er wordt uiteindelijk uitbetaald in de vorm van kapitaal. Het grootste verschil met de kapitaalverzekering is dat nabestaanden bij een natura sommenverzekering het uitgekeerde bedrag uitsluitend kunnen gebruiken voor het betalen van de uitvaart. Bij de natura sommenverzekering is het de bedoeling dat de nabestaanden de eventuele kosten van de uitvaart voorschieten en deze later kunnen declareren bij de uitvaartverzekeraar. Alleen kosten die met de uitvaart te maken hebben zullen worden betaald door de verzekeraar. Met deze verzekeringsvormen kunt u voorkomen dat uw nabestaanden het uitgekeerde bedrag voor iets anders gebruiken dan de uitvaart.