Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Uitvaartverzekering gezondheidsverklaringIn de meeste gevallen een verzekeraar voor het afsluiten van een uitvaartverzekering om een gezondheidsverklaring vragen. Het is echter toch mogelijk om een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring af te sluiten. In deze post worden twee mogelijkheden besproken om een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring af te sluiten.

Een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring: Carenzjaren

Een verzekeraar zal in de meeste gevallen om een gezondheidsverklaring vragen. Dit doet de verzekeraar om het risico dat u binnen een korte periode overlijdt te verkleinen. Als een verzekeraar dit niet zou doen, dan zou iemand die een terminale ziekte heeft en nog een paar maanden te leven heeft, zomaar een uitvaartverzekering af kunnen sluiten. Natuurlijk zou dat fijn zijn voor die persoon, maar het zou het systeem van samen de risico’s en kosten delen ondermijnen. Daarom vraagt een uitvaartverzekeraar om een gezondheidsverklaring.

Monuta
Vanaf € 5,24 P/maand
Monuta uitvaartverzekering
Verzekerd voor €7.000
DELA Uitvaartplan
Vanaf €5,04 P/maand
DELA uitvaartverzekering
Verzekerd tot €7.000

Een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring is wel mogelijk

Aan de andere kant brengt dit systeem met zich mee dat iemand die om welke reden dan ook geen gezondheidsverklaring kan krijgen, geen uitvaartverzekering meer af zou kunnen sluiten. Dat kan ook niet de bedoeling van het systeem zijn. Mensen die een geen gezondheidsverklaring kunnen krijgen kunnen daarom een uitvaartverzekering met Carenzjaren krijgen. Dat betekent dat er een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring wordt afgesloten, maar dat de verzekeraar niet uit hoeft te keren tijdens de Carenzjaren (meestal twee jaar).

Een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring door een uitvaartdeposito

Een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring is ook mogelijk door een uitvaartdeposito te openen. Een dergelijke deposito kan gezien worden als een geblokkeerde spaarrekening waarop u een bedrag stort. Op deze manier spaart u voor uw uitvaart. De depositorekening wordt pas gedeblokkeerd op het moment dat u overlijdt. Uw nabestaanden kunnen dan uw uitvaart hiervan betalen. Een uitvaartdeposito is er voor iedereen. Er geldt dus geen medische acceptatie. Ook geldt er geen leeftijdsgrens voor het openen van een uitvaartdeposito.